Saturday, July 11, 2020

[NOT PAY] Money-xpyct🚀 Start Date: 07/7/2020
📅 Add to the Blog: 07/11/2020
🗓 Works: 4 days
💰 Min. deposit: 20 Rub
💸 Min. withdrawal: 1 Rub
📊 Payback: 5%/day
🎁 Payout type: Instant
🎁 Payments: Payeer
👥 Referral: 10% for deposit
💲 My refback: 50%
💰 My. deposit20 Rub

*GIAO DIỆN CONTROL:

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:

Money-xpyct là một dự án đầu tư có thiết kế thân thiện, có thêm mục bonus và surfing ads giúp các investor kiếm thêm thu nhập, dự án dùng script do chính đội ngũ Admin viết ra, chứng tỏ sự đầu tư công sức và chuẩn bị công phu của họcác menu chức năng hoạt động tốt. Dự án chỉ mới ra mắt và hoạt động 3 ngày, đây là một cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Admin đã đầu tư vào dự án này 20 Rub
Bài toán thu nhập (lợi nhuận) mỗi ngày:
- Tổng thu nhập mỗi ngày:20*5% = +1 Rub
- Thời gian hoàn vốn: 20/1 = 20 days

 Admin khuyên các investor nên tham gia ngay từ lúc dự án được xuất hiện trên Blog để bảo đảm thu nhập vì thời gian là tiền bạc. Admin tự tin sẽ thu được lợi nhuận khi tham gia từ bây giờ, kiếm thu nhập thôi nào !!!
😈Đừng quên nhấn "Order REFBACK" nhé!!!😈
THAM GIA KIẾM TIỀN NGAY NÀO CÁC BẠN!!! 


- PROOF DEPOSIT :

 
- PROOF WITHDRAW:P/s: đầu tư luôn tìm ẩn rủi ro, bạn nên cân nhắc chỉ nên đầu tư với số tiền nhàn rỗi mà bạn có thể mất đi.


Monday, June 29, 2020

[SCAM] Allminer


🚀 Start Date: 06/28/2020
📅 Add to the Blog: 06/29/2020
🗓 Works: 3 days
💰 Min. deposit: 5 Rub
💸 Min. withdrawal: 5 Rub
📊 Payback: 10%/day
🎁 Payout type: Instant
🎁 Payments: Payeer
👥 Referral: 10% for deposit
💲 My refback: 50%
💰 My. deposit250 Rub

*GIAO DIỆN CONTROL:


ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:

Allminer là một dự án đầu tư mua trang thiết bị đầu tư điện tử, dự án có thiết kế thân thiện, dùng script do chính đội ngũ Admin viết ra, chứng tỏ sự đầu tư công sức và chuẩn bị công phu của họcác menu chức năng hoạt động tốt, có bảo mật SLL dài hạn, chống DDos, hứa hẹn sẽ là một dự án tiềm năng. Dự án chỉ mới ra mắt và hoạt động 1 ngày, đây là một cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Admin đã đầu tư vào dự án này 250 Rub
Bài toán thu nhập (lợi nhuận) mỗi ngày:
- Tổng thu nhập mỗi ngày:250*10% = +25 Rub
- Thời gian hoàn vốn: 250/25 = 10 days

 Những dự án lãi suất cao như thế này thường tồn tại trong thời gian ngắn. Admin khuyên các investor nên tham gia ngay từ lúc dự án được xuất hiện trên Blog để bảo đảm thu nhập vì thời gian là tiền bạc. Admin tự tin sẽ thu được lợi nhuận khi tham gia từ bây giờ, kiếm thu nhập thôi nào !!!
😈Đừng quên nhấn "Order REFBACK" nhé!!!😈
THAM GIA KIẾM TIỀN NGAY NÀO CÁC BẠN!!! 


- PROOF DEPOSIT :- PROOF WITHDRAW:
P/s: đầu tư luôn tìm ẩn rủi ro, bạn nên cân nhắc chỉ nên đầu tư với số tiền nhàn rỗi mà bạn có thể mất đi.

Monday, June 22, 2020

[SCAM] Centos-profit

🚀 Start Date: 06/21/2020
📅 Add to the Blog: 06/22/2020
🗓 Works: 1 days
💰 Min. deposit: 10 Rub
💸 Min. withdrawal: 15 Rub
📊 Payback: 150%/day
🎁 Payout type: Instant
🎁 Payments: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, ETH
👥 Referral: 8% for deposit
💲 My refback: 50%
💰 My. deposit35 Rub

*GIAO DIỆN CONTROL:

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:

Centos-profit là một dự án có thiết kế bắt mắt, đồ họa site đẹp, các menu chức năng hoạt động tốt, giao diện thân thiện với người dùng. Dự án chỉ mới ra mắt và hoạt động 1 ngày, đây là một cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Admin đã đầu tư vào site này 35 Rub
Bài toán thu nhập (lợi nhuận) mỗi ngày:
- Tổng thu nhập mỗi ngày:35*150% = +52.5 Rub

 Những dự án siêu lợi nhuận như thế này thường tồn tại trong thời gian rất ngắn. Admin khuyên các investor nên tham gia ngay từ lúc dự án được xuất hiện trên Blog để bảo đảm thu nhập vì thời gian là tiền bạc. Admin tự tin sẽ thu được lợi nhuận khi tham gia từ bây giờ, kiếm thu nhập thôi nào !!!
😈Đừng quên nhấn "Order REFBACK" nhé!!!😈
THAM GIA KIẾM TIỀN NGAY NÀO CÁC BẠN!!! 


- PROOF DEPOSIT :


- PROOF WITHDRAW: (LATER UPDATE)

P/s: đầu tư luôn tìm ẩn rủi ro, bạn nên cân nhắc chỉ nên đầu tư với số tiền nhàn rỗi mà bạn có thể mất đi.


Saturday, June 20, 2020

[SCAM] Cryptoforex
🚀 Start Date: 06/21/2020
📅 Add to the Blog: 06/21/2020
🗓 Works: 0 days
💰 Min. deposit: 10 Rub
💸 Min. withdrawal: 10 Rub
📊 Payback: 150%/day
🎁 Payout type: Manual in 24hrs
🎁 Payments: Payeer, Perfect Money, Bitcoin
👥 Referral: 10% for deposit
💲 My refback: 50%
💰 My. deposit30 Rub

*GIAO DIỆN CONTROL:ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:

Cryptoforex là một dự án có thiết kế bắt mắt, đồ họa site đẹp, các menu chức năng hoạt động tốt, giao diện thân thiện với người dùng, chứng tỏ sự đầu tư chau chuốt từ đội ngũ quản trị. Dự án mới ra mắt và hoạt động 1 ngày, đây là một cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Admin đã đầu tư vào site này 30 Rub
Bài toán thu nhập (lợi nhuận) mỗi ngày:
- Tổng thu nhập mỗi ngày:30*150% = +45 Rub

 Những dự án ngắn hạn như thế này thường tồn tại trong thời gian rất ngắn. Admin khuyên các investor nên tham gia ngay từ lúc dự án được xuất hiện trên Blog để bảo đảm thu nhập vì thời gian là tiền bạc. Admin tự tin sẽ thu được lợi nhuận khi tham gia từ bây giờ, kiếm thu nhập thôi nào !!!
😈Đừng quên nhấn "Order REFBACK" nhé!!!😈
THAM GIA KIẾM TIỀN NGAY NÀO CÁC BẠN!!! 


- PROOF DEPOSIT :

- PROOF WITHDRAW: (LATER UPDATE)

P/s: đầu tư luôn tìm ẩn rủi ro, bạn nên cân nhắc chỉ nên đầu tư với số tiền nhàn rỗi mà bạn có thể mất đi.


Thursday, June 18, 2020

[SCAM]Unix-estate🚀 Start Date: 06/19/2020
📅 Add to the Blog: 06/19/2020
🗓 Works: 0 days
💰 Min. deposit: $2
💸 Min. withdrawal: $0.2
📊 Payback: 1.9%- 2% - 2.5%/day
🎁 Payout type: Manual in 24hrs
🎁 Payments: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, ETH
👥 Referral: 5% for deposit
💲 My refback: 50%
💰 My. deposit$2

*GIAO DIỆN CONTROL:


ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:

Unix-estate là một dự án có thiết kế bắt mắt, đồ họa site đẹp, các menu chức năng hoạt động tốt, giao diện thân thiện với người dùng, chứng tỏ sự đầu tư chau chuốt từ đội ngũ quản trị. Dự án mới ra mắt và hoạt động 1 ngày, đây là một cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Admin đã đầu tư vào site này $2
Bài toán thu nhập (lợi nhuận) mỗi ngày:
- Tổng thu nhập mỗi ngày:2*2% = +$0.04
- Tổng thu nhập sau 3 ngày (hết hạn đầu tư):2+(0.04*3) = +$2.12
 Những dự án ngắn hạn như thế này thường tồn tại trong thời gian rất ngắn. Admin khuyên các investor chỉ chọn mục đầu tư "6% for 3 periods" hoặc "15% for 6 periods" để bảo đảm thu nhập. Admin tự tin sẽ thu được lợi nhuận khi tham gia từ bây giờ, kiếm thu nhập thôi nào !!!
😈Đừng quên nhấn "Order REFBACK" nhé!!!😈
THAM GIA KIẾM TIỀN NGAY NÀO CÁC BẠN!!! 


- PROOF DEPOSIT :
- PROOF WITHDRAW: (LATER UPDATE)

P/s: đầu tư luôn tìm ẩn rủi ro, bạn nên cân nhắc chỉ nên đầu tư với số tiền nhàn rỗi mà bạn có thể mất đi.


Sunday, June 14, 2020

[SCAM] Kripton


🚀 Start Date: 06/14/2020
📅 Add to the Blog: 06/15/2020
🗓 Works: 1 days
💰 Min. deposit: 10 rub
💸 Min. withdrawal: 15 rub
📊 Payback: 150%/day
🎁 Payout type: Instant.
🎁 Payments: Payeer, Perfect Money, Bitcoin...
👥 Referral: 5% for deposit
💲 My refback: 50%
💰 My. deposit: 45 rub

*GIAO DIỆN CONTROL:

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:

Kripton là một dự án có thiết kế trực quan, đồ họa site đẹp và bắt mắt, các menu chức năng hoạt động tốt, giao diện thân thiện với người dùng, chứng tỏ sự đầu tư chau chuốt từ  đội ngũ quản trị. Dự án mới ra mắt và hoạt động 1 ngày, đây là một cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Admin đã tham chiến vào site này 45 rub
Bài toán thu nhập (lợi nhuận) mỗi ngày:
- Tổng thu nhập mỗi ngày:45*150% = +67.5 rub

 Những dự án lãi suất cao ngắn hạn như thế này thường tồn tại trong thời gian rất ngắn. Admin khuyên các investor chỉ chơi trong khoảng 3 vòng trở lại để bảo đảm thu nhập. Admin tự tin sẽ thu được lợi nhuận khi tham gia từ bây giờ, kiếm thu nhập thôi nào !!!
😈Đừng quên nhấn "Order REFBACK" nhé!!!😈
THAM GIA KIẾM TIỀN NGAY NÀO CÁC BẠN!!! 
PROOF DEPOSIT :PROOF WITHDRAW: (LATER UPDATE)


P/s: đầu tư luôn tìm ẩn rủi ro, bạn nên cân nhắc chỉ nên đầu tư với số tiền nhàn rỗi mà bạn có thể mất đi.

📌 Event từ Blog
  • 🎁30/04 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref